Başlamadan Önce..

Neden Özel Ders?

Başarıda sınır yok!

Özel ders diğer öğrenme metodlarının en etkili biçimidir. özel ders öğretmeni, özel ders boyunca bütün ilgisini öğrenci üzerinde yoğunlaştırma şansına sahiptir. Bu şekilde özel ders öğretmeni öğrencinin öğrenme stillerini ve bilgi seviyesini kolaylıkla anlayabilir ve özel ders programını ve özel dersin işleniş biçimini öğrenciye uygun olarak programlayabilir. Özel dersin farkı öğrencinin kendisine uygun çalışma sisteminde ve zamanlarda dersleri öğrenmesidir. öğretmenler bir konunun öğrenci tarafından iyice kavrandığına kanaat getirdikten sonar, yeni konuların öğretimine geçerler. Özel derste öğrenciler istedikleri kadar temel veya karmaşık soruları öğretmene sormakta serbesttirler. Özel ders, ders zamanlarını, ders programını ve özel dersin işleniş metodunu kişiye göre düzenlenmesini sağlaması açısından çok etkili bir yöntemdir.

Kimden Alınmalı?

Doğru yerdesiniz.

özel ders konusunda deneyim sahibi bir öğretmenden ders alınması daha uygundur. öğrenciyle kurulacak diyalog düzeyli olmalı ve sevgi temeline dayanmalıdır. Aşırı disiplin yada aşırı samimiyet özel ders alan öğrenciye başarı getirmez. Onun için özel ders konusunda deneyimli ve profesyonel bir öğretmen sonuç almak için önemlidir.

 

Özel Ders Anlayışımız

Farkımız..

Özel ders almadan önce, Öğrencinin başarısı önündeki engeller tespit edilir. Öğrencinin kendine özgü sorunları (çalışamama, anlamama, anladığını ifade edememe, vb.) tespit edildikten sonra, Öğrencinin öğrenme stilleri anketle belirlenip ona en uygun program ve yöntem belirlenir. Bireyin ihtiyaçlarına özgü bu program ve yöntem özel ders seanslarında kontrollü şekilde ortaya konur.

İlk Görüşme..

Koşullarımız..

Bizim de şartlarımız var.

Öğrenciyi Özel Derse kabul ederken dikkat ettiğimiz en önemli şey öğrencinin veli zoruyla değil, kendi isteğiyle özel dersi kabul etmiş olmasıdır. Öğrencinin başarı durumu önemli değildir. Önemli olan öğrencinin mevcut durumuna göre doğru hedefi koyarak, o hedefe ulaşmaktır. Bunun için en önemli şart; öğrencinin özel ders almaya gönüllü olmasıdır.

Öğrencinin Sorumlulukları...

Sizin de sorumluluklarınız var.

özel ders alan öğrenci derslere zamanında gelmek ve verilen ödevleri zamanında yapmaktan sorumludur. öğrencinin sabırlı ve istekli olması başarılı olmasının en önemli şartıdır. Kendisi ders almaya ikna olmamış öğrenciye özel ders konusunda baslı yapmak, olumsuz sonuçlar doğurabilir. ozel-ders.org olarak öğrenci kabul ederken ilk şartımız, öğrencinin özel derse istekli olmasıdır.

Tavsiyelerimiz..

Üniversitelerde yapılan vize ve final soruları, uzun işlemli klasik sorulara dayanmaktadır. Üniversite öğrencileri özel ders alırken, öğretmeninin üniversite özel derste deneyimli olmasına dikkat etmelidir. Üniversite konuları daha çok bilgi birikimine dayandığından, özel ders alan öğrenciler konu anlatımını özel ders esnasında çok iyi öğrenmeli ve düzenli ödevlerini yapmalıdır. Aksi takdirde bu kadar çok bilgi birikimini özel ders öğretmeninin yetiştirmesi mümkün değildir.

 

Lise düzeyindeki öğrenciler bilimsel düşünme ve bilimsel yollardan problem çözme etkinliklerine hazırdırlar. Özel ders öğretmeni bunu değerlendirerek, ezberden kaçan, bilgi öğrenmeden çok öğrenmeyi öğreten, öğrendiğini kullanabilen ve mevcut bilgilerden yeni bilgi türetebilen bir öğrenci modelini hedeflemelidir.

Facebook Twitter Google

© 2015 ozel-ders.org | Design by W3layouts