• Özel Ders verenler
 • Eğitim Videoları
 • Email
 • Logo
Özel Ders Ankara

Öğrenme Stilleri Anketi

North Carolina State University

Barbara A. Soloman, Richard M. Felder

Yönerge:

Lütfen adınızı aşağıdaki kutucuğa yazınız.

Adı Soyadı:

Aşağıdaki 44 sorunun hepsini yanıtlayınız. Seçeneklerin ikisi de size uygun gözükse bile en uygun olan birini seçiniz. Boş soru varsa, onayla butonuna bastıktan sonra hata mesajı verecektir. Bu durumda geri butonuna basarak boş soruları işaretleyip, tekrar onayla butonuna basınız.

 

 1. Bir şeyi ________ daha iyi anlıyorum.
    (a) denedikten sonra,
    (b) üzerinde düşündükten sonra

 2. Daha çok _______ olarak bilinmeyi tercih ederim
    (a) gerçekçi
    (b) yenilikçi

 3. Dün ne yaptığımı düşündüğümde, aklıma __________ gelir
    (a) bir resim
    (b) kelimeler

 4. Genelde, ___________
    (a) bir konunun ayrıntılarını anlarım ama genel yapısını kavrayamayabilirim.
    (b) genel yapıyı anlarım ama ayrıntılarını kavrayamayabilirim.

 5. Yeni bir şey öğrenirken, _________ bana yardımcı olur.
    (a) üzerinde konuşmak
    (b) üzerinde düşünmek

 6. Öğretmen olsaydım, __________ ile dersi öğretirdim.
    (a) olgular ve günlük hayattan örnekler
    (b) fikirler ve teoriler

 7. Yeni bilgiler öğrenmek için, ________ tercih ederim.
    (a) resim, diyagram, grafik veya haritaları
    (b) yazılı yönergeleri veya sözel bilgileri

 8. Öğreneceğim konunun _____
    (a) her bir parçasını anlarsam, bütününü anlarım.
    (b) bütünü anlarsam, parçaları nereye yerleştireceğimi bilirim.

 9. Zor bir konu üzerinde tartıştığımız bir grup çalışmasında, ________
    (a) hemen fikirlerimle katkıda bulunurum.
    (b) geride durur ve dinlerim.

 10. _______ öğrenmek bana kolay gelir.
    (a) Olguları
    (b) Kavramları

 11. Bir çok resim ve çizelge içeren bir kitapta _________
    (a) resimleri ve çizelgeleri dikkatlice incelerim.
    (b) yazılı metinlere odaklanırım.

 12. Matematik soruları çözerken, _______
    (a) genellikle tek seferde kendi çözüm yolumla çözerim.
    (b) sık sık çözümlere bakarım, ama sonra, bu çözümlere götüren adımları anlamakla uğraşırım.

 13. Katıldığım bir sınıfta ____________
    (a) genellikle öğrencilerin çoğunu tanımam gerekir.
    (b) nadiren öğrencilerin çoğunu tanımam gerekir.

 14. Kitap okuyacaksam, ___________ kitapları okumayı tercih ederim.
    (a) yeni olguları veya bir şeyin nasıl yapıldığını öğreten
    (b) üzerinde düşüneceğim yeni fikirler veren

 15. __________ öğretmenlerden hoşlanırım.
    (a) Tahtaya bir çok şekil çizen
    (b) Açıklamaya çok zaman ayıran

 16. Bir hikayeyi veya romanı incelerken, _________
    (a) olayları düşünür ve konuyu anlamak üzere birleştiririm.
    (b) okumayı bitirdiğimde, sadece konunun ne olduğunu bilirim. Daha donra geri döner ve konuyu ayrıntılandıracak olayları bulurum.

 17. Bir ödev sorusuna başladığımda, ______
    (a) hemen çözüm üzerinde çalışmaya başlarım.
    (b) ilk olarak soruyu çok iyi anlamaya çalışırım.

 18. _______ tercih ederim.
    (a) Kesinliği
    (b) Teoriyi

 19. _____ en iyi hatırlarım.
    (a) Gördüğümü
    (b) Duyduğumu

 20. Bir öğretmenin ________ benim için çok önemlidir.
    (a) konuyu düzenli sıralanmış adımlarla sunması
    (b) genel yapıyı sunması ve diğer konularla ilişkilendirmesi

 21. _______ çalışmayı tercih ederim.
    (a) Bir çalışma grubunda
    (b) Tek başıma

 22. Kendimi __________ olarak nitelendiririm.
    (a) çalışmamın ayrıntıları konusunda dikkatli
    (b) işimi nasıl yapacağım konusunda yaratıcı

 23. Yeni bir yer ile ilgili yönergeler alacağım zaman, ______ tercih ederim.
    (a) haritayı
    (b) yazılı yönergeleri

 24. ______
    (a) Oldukça düzenli adımlarla öğrenirim. ve iyi çalışırsam amacıma ulaşırım.
    (b) Kopuk kopuk adımlarla öğrenirim. Önce tümüyle kafam karışır, sonra birden hepsi yerli yerine oturur.

 25. Bir şeyi ilk olarak _________ tercih ederim.
    (a) denemeyi
    (b) nasıl yapacağım hakkında düşünmeyi

 26. Hobi olarak bir şey okurken, _________ yazarları severim.
    (a) neyi kast ettiğini açıkça söyleyen
    (b) yaratıcı ve ilginç yollardan anlatan

 27. Sınıfta bir resim veya çizim gördüğümde, daha çok _______ hatırlarım
    (a) resmi
    (b) öğretmenin hakkında söylediklerini

 28. Bir bilgi yığınıyla uğraşırken _________
    (a) detaylara odaklanır ve genel yapıyı kaçırırım.
    (b) detaylara dalmadan önce genel yapıyı anlamaya çalışırım.

 29. ________ daha iyi hatırlarım.
    (a) Yaptığım bir şeyi
    (b) Hakkında çok düşündüğüm bir şeyi

 30. Bir görevi yerine getirirken, _________
    (a) onu yapmanın bir yolunda uzmanlaşırım.
    (b) onu yapmanın yeni yollarını öne sürerim.

 31. Bir veri yığınıyla karşılaştığımda, ___________ tercih ederim.
    (a) tablo veya grafikleri
    (b) sonuçları özetleyen metinleri

 32. Yazılı ödev yazarken daha çok ______
    (a) başlangıcından sonuna doğru ilerlerim.
    (b) farklı parçalarını hazırlar, sonra onları sıraya koyarım.

 33. Bir grup çalışmasında bulunmak zorunda kalırsam, ilk olarak , _________ isterim.
    (a) herkesin fikirlerini sunacağı bir "grup beyin fırtınası"
    (b) bireysel beyin fırtınasından sonra bir araya gelerek fikirleri karşılaştırmak

 34. Birine __________ olduğunu söylemenin, daha büyük bir iltifat olduğunu düşünürüm.
    (a) duyarlı
    (b) yaratıcı

 35. Bir ortamda yeni insanlarla tanıştığımda, daha çok ________ hatırlarım.
    (a) nasıl göründüklerini
    (b) kendileri hakkında ne söylediklerini

 36. Yeni bir konuyu öğrenirken, __________
    (a) konuya odaklanmış halde, öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenirim.
    (b) o konu ve ilişkili konular arasında bağlantılar kurmayı denerim.

 37. Kendimi _________ olarak nitelendiririm.
    (a) sempatik (samimi, çabuk arkadaş olan)
    (b) çekinik (hislerini ve duygularını kolay açmayan)

 38. _______ vurgulayan kursları tercih ederim.
    (a) Somut bilgileri (olguları, verileri)
    (b) Soyut bilgileri (kavramları, teorileri)

 39. Eğlence için _________ tercih ederim.
    (a) televizyon seyretmeyi
    (b) kitap okumayı

 40. Bazı öğretmenler derste ne anlatacaklarını kısaca özetleyerek derse başlar. Bu özetler benim için ________
    (a) bir yere kadar yararlı olur.
    (b) çok yararlı olur

 41. Gruptaki herkesin aynı notu alacağı bir grup ödevi fikri ________
    (a) bana makul gelir.
    (b) bana makul gelmez.

 42. Uzun hesaplamalar yapıyorken _________
    (a) bütün adımlarımı tekrar ederek, dikkatlice kontrol ederim.
    (b) hesaplarımı kontrol etmeyi sıkıcı bulur, bunu yapmak için kendimi zorlarım.

 43. Daha önce bulunduğum yerleri __________  gözümde canlandırırım.
    (a) kolayca ve kesin bir şekilde
    (b) zorlukla ve kabataslak

 44. Bir grupla problem çözerken, daha çok ___________
    (a) çözüm sürecindeki aşamaları düşünürüm
    (b) çözümün olası sonuç veya uygulamalarını geniş bir yelpazede düşünürüm.

Formu tamamen doldurduğunuzda "Onayla" butonuna basınız. Formu tamamen silmek için "Hepsini Sil" butonuna basınız.

Dikkat! Onayla butonuna tıkladığınızda, sonuçlar ingilizce çıkacaktır. Sonuçların açıklaması için buraya tıklayınız. (yeni pencerede açılır.) Yazdırılabilir Pdf dosyası için tıklayınız.

Facebook Twitter Google

© 2015 ozel-ders.org | Design by W3layouts